Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoO Firmie


EKOKONSULT jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze i świadczeniu usług doradczych w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska dla Klientów na terenie całej Polski.

Na zlecenie naszych Klientów opracowujemy wszystkie typy dokumentacji formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska, których efektem jest m. in. uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych wynikających z aktualnych przepisów prawa krajowego i wspólnotowego (UE), niezbędnych do realizacji zamierzonych inwestycji lub ich eksploatacji.

W ramach świadczonych kompleksowo usług występujemy w imieniu Klienta o stosowne pozwolenia i pośredniczymy w prowadzonym postępowaniu przed organami administracji samorządowej, państwowej oraz podczas konsultacji społecznych i spotkań ze środowiskami ekologicznymi.

Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu:

  • raportów oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla różnego rodzaju inwestycji: zakładów przemysłowych, spalarni odpadów, magazynów, stacji paliw, hoteli, obiektów handlowych, inwestycji komunikacyjnych itd., w tym również dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii europejskiej (UE)
  • do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
  • dokumentacji do uzyskania pozwoleń sektorowych: na emisję gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, na odprowadzanie ścieków, pobór wód, emisję hałasu itp
  • ekspertyz środowiskowych i kwalifikacyjnych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, opinii itp.

Opracowania przygotowywane przez naszych ekspertów są zawsze wykonywane zgodnie z najlepszą wiedzą autorów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i szczegółowych wytycznych Inwestorów, w sposób przejrzysty zarówno dla Klienta jak i dla organu zatwierdzającego.

Pracownicy i współpracownicy firmy EKOKONSULT stanowią zgrany zespół wykwalifikowanych specjalistów zawsze służących chętnie Państwu pomocą. Współpracujemy ściśle z jednostkami naukowo-badawczymi (m. in. Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki i Uniwersytetem Jagiellońskim).

Duże wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne i profesjonalne podejście do każdego projektu są głównymi cechami gwarantującymi wysoką jakość oferowanych przez nas usług.


EKOKONSULT JEST CZŁONKIEM IZBY HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ


Wszelkie prawa zastrzeżone - EKOKONSULT,
Webmaster: Anna Kuzak (annakuzak@gmail.com)