Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOferta


Oferta EKOKONSULT skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, inwestorów zastępczych oraz jednostek publicznych planujących lub realizujących wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane, modernizacyjne, przemysłowe, infrastrukturalne, technologiczne itp. mogące wpływać na środowisko naturalne, z czym wiąże się opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (OOŚ), przygotowanie dokumentacji do uzyskania uwarunkowań środowiskowych lub ekspertyzy kwalifikacyjnej.

Naszą ofertę kierujemy również do olbrzymiej grupy Klientów, których działalność związana jest z korzystaniem ze środowiska (np. emisją do środowiska gazów i pyłów, emisją hałasu, wytwarzaniem odpadów, emisją ścieków, korzystaniem z wód itd.).

Oferujemy Państwu wykonanie:

 • Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)w tym również dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE
 • Wniosków do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
 • Raportów oddziaływania na obszary sieci NATURA 2000
 • Dokumentacji do uzyskania pozwoleń sektorowych:
  • na emisję gazów i pyłów do powietrza
  • na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
  • Operatów wodnoprawnych (na odprowadzanie wód opadowych, na pobór wód)
 • Kart informacyjnych przedsięwzięcia
 • Przeglądów ekologicznych i audytów środowiskowych (eko audytów)
 • Analiz porealizacyjnych oddziaływania na środowisko
 • Planów i programów gospodarki odpadami
 • Ekspertyz środowiskowych realizowanych na potrzeby Inwestora pozwalających na optymalizację parametrów technologicznych instalacji lub najlepszego ustawienia obiektu z perspektywy ochrony środowiska
 • Studiów wykonalności (feasibility study) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
 • Pomiarów i analiz emisji hałasu
 • Wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska
 • Opinii, analiz i ekspertyz

Firma EKOKONSULT na wszystkie opracowania i ekspertyzy udziela gwarancji jakości obejmującej bezpłatną korektę wynikającą z ewentualnych niestandardowych wymogów oraz interpretacji prawnych lokalnych organów administracji samorządowej i państwowej.

Możemy Państwu zaoferować również:

 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony środowiska
 • Usługi projektowo – doradcze i wsparcie techniczne
 • Pomiary emisji gazów i pyłów

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY I SZYBKIE TERMINY REALIZACJI!

Wszelkie prawa zastrzeżone - EKOKONSULT,
Webmaster: Anna Kuzak (annakuzak@gmail.com)